Tìm hiểu các loại ấm chén Bát Tràng

Tìm hiểu các loại ấm chén Bát Tràng

Mỗi loại Men sẽ có một mức giá nhất định cho ấm chén, các loại men càng cổ, càng dị dạng thì sẽ mất nhiều chi phí và tạo ra men mới sẽ có mức chi phí khác và khó khăn cho người người sản xuất ấm chén.

Tìm hiểu các loại ấm chén Bát Tràng

Tìm hiểu các loại ấm chén Bát Tràng

Các loại ấm chén Bát Tràng thông dụng trên thị trường để các bạn cần mua ấm chén để khi mọi người mua ấm chén Bát Tràng biết cách chọn ấm chén phù hợp

Phân loại ấm chén dựa trên các tiêu chí sau để bạn có thể nắm được cách mua ấm chén:

Mẫu ấm chén Bát Tràng in logo làm quà tặng đẹp

Mẫu ấm chén Bát Tràng in vàng kim siêu sang

Ấm chén Bát Tràng dáng chuông

Ấm chén Bát Tràng giá rẻ

Giá của một bộ ấm chén Bát Tràng

1- Phân loại ấm chén theo Men:

Mỗi loại Men sẽ có một mức giá nhất định cho ấm chén, các loại men càng cổ, càng dị dạng thì sẽ mất nhiều chi phí và tạo ra men mới sẽ có mức chi phí khác và khó khăn cho người người sản xuất ấm chén.

2- Phân loại ấm chén theo dáng:

Kiểu dáng ấm chén sẽ quyết định giá thành cũng như chất liệu của sản phẩm , chất liệu của ấm chén cũng ảnh hưởng đến giá của ấm chén.

– Chất liệu gốm sứ Tử sa giá sẽ khác – Chất liệu gốm sứ Bát Tràng đất trắng loại 1, loại 2, loại 3 sẽ có giá khác – Đất đỏ với đất trắng sẽ khác nhau

Nên phân loại ấm chén Bát Tràng theo màu men và theo chất liệu đất là cách phân loại dễ dàng nhất và tính toán chi phí cũng dễ dàng

Theo battrang.info